Kan du kommunisere flytende og naturlig på engelsk?

Din partner i effektiv og engasjerende kommunikasjon på engelsk.

Engelsk skriftlig kommunikasjonskonsulent for:

 • Bedriftskunder
 • Offentlige virksomheter
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Humanitære organisasjoner
 • Trosbaserte organisasjoner
 • Forfattere
 • Forleggere
 • Markedsføringsbyråer
 • Varehandel industrien
 • Studenter i høyere utdanning
 • Privatpersoner

Tjenester

Korrekturlesing

Celina Mina tilbyr gjennomgang av det endelige produktet før publisering og reproduksjon. Dette innebærer å gjennomgå den aktuelle teksten for typografiske feil, inkonsekvenser i skriftlig innhold og struktur, tekstens flyt, lesbarhet og visuelle presentasjon.

Kopiredigering

Celina Mina tilbyr å analysere de innsendte utkastene gjennom hele skriveprosessen, og blant annet sikre at innholdet er i overenstemmelse med korrekte skriftkonvensjoner som er gjeldende for sjanger og teksttype, at syntaksen (ordstilling, setningsoppbygging, struktur etc.) er jevn, at formuleringene er tilstrekkelige presise, at språket er godt og at tegnsettingen er korrekt plassert. I tillegg vil det bli foreslått endringer av innhold, samt anbefalt endringer i titler, kapitteloverskrifter etc.

Utviklingsredigering

Celina Mina tilbyr bistand til den innledende brainstormingen og under planleggingsfasen av skriveprosessen: Celina vil stille strategiske spørsmål angående tekstens formål, publikum, hovedbudskap, mål, skriftteknikker og struktur. Hun vil også komme med forslag til omskrivninger i de ulike kapitlene, seksjoner og underseksjoner. Det tilbys også analyse av setningsnivåer.

Copywriting

Celina Mina tilbyr bistand til planlegging og utvikling av det skriftlige innholdet slik at det passer til dine behov. Dette inkluderer, og er ikke begrenset til; nettsteder, brosjyrer, presentasjoner, taler, annonser, dokumenter, rapporter, artikler, salgsbrev, nyhetsbrev, blogginnlegg, mediautgivelser etc.

Consulting

Celina Mina vil gjennomføre konsultasjonstjenestene enten ansikt til ansikt eller via Skype / FaceTime. Celina Mina vil gi veiledning og praktisk støtte i utviklingen av blant annet bokforslag, skriveprosjekter og læreplaner.

Fortelling

Celina Mina tilbyr voiceovers for e-læring klipp, bedriftsvideoer og mediaproduksjoner ved hjelp av en kvinnelig profesjonell stemme som er autoritativ, engasjerende og motiverende. Samarbeidet vil skje på en måte som sikrer at dine skript har en “naturlig” engelsk lyd.

Kontakt

For ytterligere informasjon og et uforpliktende tilbud,
ta kontakt med Celina Mina.

Telefon: +45 27 68 91 59

Email: celina@celinamina.com

We’ll only use your personal information to contact you about our services, as well as other content that may be of interest to you. If you consent to us contacting you for this purpose, please tick above. You may withdraw your consent at any time. For more information please contact us at celina@celinamina.com

© 2020 Celina Mina | CVR 35290095